Luce Brunello di Montalcino DOCG

Luce Brunello di Montalcino DOCG

Luce della Vite

Giống nho

Sangiovese

Vùng trồng nho

Montalcino, Tuscany

Thời gian ủ

3 Năm trong thùng gỗ Sồi Pháp

Vintage

2010

Độ cồn

15°

Miêu tả

Thể tích: 750ml, 1500ml
100 điểm tuyệt đối James Suckling “It’s a phenomenal wine!”