“Lucumone del Fico” IGT Rosso di Toscana

“Lucumone del Fico” IGT Rosso di Toscana

Ficomontanino

Giống nho

70% Petit Verdot, 15% Merlot, 15% Cabernet Franc

Vùng trồng nho

Tuscany

Thời gian ủ

2 Năm trong thùng gỗ Sồi Pháp và 3 năm trong chai

Vintage

2008

Độ cồn

13.5°

Miêu tả

Super Tuscan
Chỉ sản xuất 4000 chai một vụ nho