Merlot di Toscana IGT

Merlot di Toscana IGT

Danzante

Giống nho

Merlot

Vùng trồng nho

Tuscany

Thời gian ủ

10 Tháng

Vintage

2012

Độ cồn

12.5°

Miêu tả