Moscato d’Asti DOCG

Moscato d’Asti DOCG

Damilano

Giống nho

Moscato

Vùng trồng nho

Piedmont

Thời gian ủ
Vintage

2013

Độ cồn

5.5°

Miêu tả

Vang ngọt dịu và sủi nhẹ